loading...

OGŁOSZENIE - COVID-19

Ważne ogłoszenie

 

Koronawirus – aktualizacja, 26 marca 2020 r.

zgodnie z decyzjami podjętymi przez Arcybiskupów Metropolitów w imieniu Konferencji Episkopatu Anglii i Walii

 1. Duszpasterstwo podczas pandemii
 • W czasie braku zwyczajowych zajęć duszpasterskich, kapłani powinni oddać się codziennemu sprawowaniu Mszy św., modlitwie, czytaniu i utrzymywaniu kontaktu z parafianami przez telefon lub przez internet.
 • Odwiedziny w domach w celu udzielenia in extremis sakramentów chrztu albo namaszczenia osoby umierającej są dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasad higieny i odpowiedniego dystansu. Namaszczenie powinno odbywać się zgodnie z zasadami opracowanymi przez bpa Masona. Tego rodzaju posługa duszpasterska kwalifikuje się jako praca konieczna i w celu jej wykonania podróżowanie jest dozwolone.
 • Osoby, które otrzymały listy z NHS muszą ściśle przestrzegać podanych w liście instrukcji i prowadzić duszpasterstwo poprzez modlitwę, oferując wsparcie przez telefon lub internet.
 • Wszelkie posługi kapłańskie, o które zostanie poproszony kapłan powyżej 70. roku życia albo posiadający choroby współistniejące, mogą być przekazane w celu ich wykonania innemu kapłanowi, który nie należy do żadnej z tych kategorii.
 • Kapłani mogą swobodnie zwracać się o wsparcie do swoich dziekanów, wikariuszy diecezjalnych i biskupów miejsca w dowolnym czasie.
 1. Transmisje Mszy św. na żywo
 • W świetle dekretu Stolicy Apostolskiej z 25 marca 2020 r., transmitowane na żywo Msze św. nie mogą być koncelebrowane.
 • Jest ważne, aby pokazywać właściwe wzorce dystansu społecznego w każdej Mszy św. udostępnianej na żywo.
 • Tylko osoby mieszkające „na miejscu” (np. na plebani) mogą być obecne podczas liturgii sprawowanej na żywo. Nie wolno, aby ktokolwiek podróżował w celu spełniania roli pomocniczej (np.: organista, kantor, ministrant, lektor, itd.). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kapłan obiektywnie potrzebuje pomocy w sprawowaniu Mszy św.
 • Nadawanie na żywo Mszy św. w języku migowym nie jest dozwolone, jako że konieczne jest podróżowanie tłumacza języka migowego, wyjątek stanowią Msze św. odprawiane przez Kapłana, który sam używa języka migowego.
 1. Pogrzeby
 • Zasady wydane w ubiegłym tygodniu pozostają w mocy: żadnych nabożeństw w kościele, wyłącznie nabożeństwa na cmentarzu i w krematorium. Lokalne przepisy wydawane przez władze cmentarza lub krematorium muszą być przestrzegane.
 • Gdy kapłan przewodniczy takim modlitwom, musi zachować odpowiedni dystans społeczny.
 • Nie wolno wprowadzać trumien do kościoła, aby spoczęła tam przez noc przed złożeniem do grobu, jako że spowodowałoby to konieczność odkażania kościoła.
 • Po ustaniu pandemii będą dozwolone Msze św. in memoriam w obecności prochów za zmarłych w tym okresie.
 1. Sakrament pojednania

W uzupełnieniu wcześniejszych wytycznych należy wyjaśnić, że spowiedź przez telefon nie może być sprawowana. Udzielenie rozgrzeszenia ogólnego nie może być sprawowane, ponieważ wymaga podróżowania i zgromadzenia osób.  Prośby o spowiedź indywidualną mogą być trudne w realizacji, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące dystansu społecznego i zamknięcie kościołów. Przez wzgląd na to, odmowę kapłana spełnienia takiej prośby uznaje się za uzasadnioną. Komunikat w sprawie Posługi Wielkanocnej zostanie wkrótce opublikowany.

 1. Msza św. dla wspólnot
 • Kapelani mogą sprawować Eucharystię dla wspólnot zamkniętych przy zachowaniu odpowiednich warunków higieny i dystansu, jeżeli dana wspólnota zwraca się z taką prośbą. Zakrystian danej wspólnoty powinien przygotować wszystko, co jest potrzebne do sprawowania Eucharystii.  Kapelani powinni wchodzić do zakrystii i sprawować Eucharystię bez kontaktu z osobami przebywającymi w klauzurze. Celebrans powinien mieć swój własny kielich i patenę (i hostię). Po otrzymaniu komunii św. powinien wycofać się z ołtarza, a członek wspólnoty powinien rozdać Komunię św. wspólnocie z oddzielnego cyborium. 
 • Jednakże, powyższej zasady nie można stosować w przypadku wspólnot życia apostolskiego i wspólnot, które przyjmują innych odwiedzających, np. pracowników przychodzących do opieki nad starszymi rezydentami, ponieważ ryzyko transmisji wirusa jest tam dużo większe.

 

 1. Wielki Tydzień

Szczegółowe wytyczne zostaną wydane wkrótce.

P.S. Włączmy się w modlitwę z Papieżem Franciszkiem w piątek 27 marca 2020 r., o godz. 17:00, którą poprowadzi w samotności z Placu św. Piotra i zakończy błogosławieństwem Urbi et Orbi. W tych wyjątkowych okolicznościach, odpust generalny zostanie udzielony wraz z błogosławieństwem.

Gdzie nas znaleźć?

Lokalna Polska Misja Katolicka
FOREST GATE/ILFORD

nawiguj

Lokalna Polska Misja Katolicka
WALTHAM CROSS

nawiguj

BIURO PARAFIALNE

Waltham Cross: Biuro parafilane czynne 
w środy, w soboty i w niedzielę po Mszy św. w dużym holu.

Ilford: Kancelaria parafialna czynna
środa, czwartek: 17.00-18.30, po Mszy do 20.30;
piątek: 19.00-20.30.
w Domu Parafialnym (sala im. Zbigniewa Herberta) 
lub po indywidualnym telefonicznym umówieniu.

KONTAKT

tel. 020 8599 1445
Dom Parafialny: 2 Ashgrove Road, Ilford, Goodmayes, IG39XE
tel.: (020)85991445, ilford@pcmew.org

C2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone