loading...

Poniedziałek, 20 Maja

Księga Rodzaju 3,9-15.20.

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: «Gdzie jesteś?»
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».
Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

Księga Psalmów 87(86),1-3.5-6.

Gród Jego wznosi się na świętych górach,
umiłował Pan bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
miasto Boże.

O Syjonie powiedzą:
«Każdy człowiek urodził się na nim,
a Najwyższy sam go umacnia».
Pan zapisuje w księdze ludów: «Oni się tam narodzili».

Dzieje Apostolskie 1,12-14.

Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.
Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i  Jego braćmi.

Ewangelia wg św. Jana 2,1-11.

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego
i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Św. Anzelm z Canterbury

O Pani nasza, Ty jesteś Matką usprawiedliwienia i usprawiedliwionych, pojednania i pojednanych, zbawienia i zbawionych. Błogosławiona pewność i pewne schronienie! Matka Boga jest naszą matką, matka naszego jedynego powodu nadziei i bojaźni jest naszą matką. O Matko, błogosławiona i wywyższona, nie tylko dla siebie, ale także dla nas, co się z nami dzieje przez Ciebie? Jakże to wielkie i godne miłości! Ten widok zachwyca mnie radością, której nie śmiem wyrazić.
Jeśli Ty, nasza Pani, jesteś Jego matką, to czyż inni Twoi synowie nie są jego braćmi? Ale którzy bracia i czyi? Czy mam powiedzieć, co zachwyca moje serce, czy też mam milczeć w obawie przed pojawieniem się pychy? Ale to, w co gorąco wierzę, dlaczego nie tego nie chwalić? Będę więc mówił nie z próżności, lecz z wdzięczności. Albowiem Ten, który zechciał, rodząc się z matki, dzielić naszą naturę i dając nam życie, uczynić nas dziećmi swojej matki, zaprasza nas, abyśmy uznali się za Jego braci. Tak więc nasz sędzia jest naszym bratem. Zbawiciel świata jest naszym Bratem. Krótko mówiąc, nasz Bóg stał się naszym Bratem przez Maryję.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Gdzie nas znaleźć?

Lokalna Polska Misja Katolicka
FOREST GATE/ILFORD

nawiguj

Lokalna Polska Misja Katolicka
WALTHAM CROSS

nawiguj

BIURO PARAFIALNE

Waltham Cross: Biuro parafilane czynne 
we wtorki, soboty i w niedziele po Mszy św. w dużym holu.

Ilford: Kancelaria parafialna czynna
środa, czwartek, piątek: 16.00 - 18.00, oraz po Mszy do 20.30
w Domu Parafialnym (sala im. Zbigniewa Herberta) 
lub po indywidualnym telefonicznym umówieniu.

KONTAKT

tel. 020 8599 1445    mob. 07539 543 051
Dom Parafialny: 2 Ashgrove Road, Ilford, Goodmayes, IG39XE
tel.: (020)85991445, ilford@pcmew.org

C2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone