loading...

Małżeństwo

Wszelkie sprawy związane z przygotowaniem do zawarcia sakramentu Małżeństwa oraz jego udzielaniem prosimy o załatwianie w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.

 

 • Najpóźniej 3 miesiące przed datą ślubu należy zgłosić się do duszpasterza w celu przygotowania dokumentów.
 • W czasie spotkania trzeba podać dokładną datę ślubu, imię i nazwisko księdza Proboszcza, dokładny adres parafii, nazwę diecezji do której ona należy, oraz dane świadków ślubu.
 • Niezbędne dokumenty:
  - dokument   tożsamości (paszport,  dowód  osobisty);
  - rozszerzona metryka chrztu. Nie  może  być  ona  wydana później  niż  6 miesięcy licząc od daty ślubu;
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
  - jeśli jedna ze stron ma orzeczoną nieważność małżeństwa - wyrok sądu kościelnego; jeśli jedna ze stron jest wdowcem(ą) - akt zgonu współmałżonka; jeśli był wcześniej zawierany kontrakt cywilny - oryginał dokumentu; jeśli był orzeczony rozwód - decyzja sądu.
 • Po wypełnieniu protokół z innymi dokumentami przesyłany jest do Polskiej Misji Katolickiej, a następnie trafia do kurii biskupiej w Polsce, skąd jest wysyłany do parafii, w której zostanie zawarty sakrament małżeństwa.
 • W Polsce - narzeczeni mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do USC (w miejscu zameldowania jednego z narzeczonych) i pobrania (w 3 egzemplarzach) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące. Należy je oddać Proboszczowi parafii, w której będzie zawierany sakrament.

Gdzie nas znaleźć?

Lokalna Polska Misja Katolicka
FOREST GATE/ILFORD

nawiguj

Lokalna Polska Misja Katolicka
WALTHAM CROSS

nawiguj

BIURO PARAFIALNE

Waltham Cross: Biuro parafilane czynne 
we wtorki, soboty i w niedziele po Mszy św. w dużym holu.

Ilford: Kancelaria parafialna czynna
środa, czwartek, piątek: 16.00 - 18.00, oraz po Mszy do 20.30
w Domu Parafialnym (sala im. Zbigniewa Herberta) 
lub po indywidualnym telefonicznym umówieniu.

KONTAKT

tel. 020 8599 1445    mob. 07539 543 051
Dom Parafialny: 2 Ashgrove Road, Ilford, Goodmayes, IG39XE
tel.: (020)85991445, ilford@pcmew.org

C2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone