loading...

Małżeństwo

 • Najpóźniej 3 miesiące przed datą ślubu należy zgłosić się do duszpasterza w celu przygotowania dokumentów.
 • W czasie spotkania trzeba podać dokładną datę ślubu, imię i nazwisko księdza Proboszcza, dokładny adres parafii, nazwę diecezji do której ona należy, oraz dane świadków ślubu.
 • Niezbędne dokumenty:
  - dokument   tożsamości (paszport,  dowód  osobisty);
  - rozszerzona metryka chrztu. Nie  może  być  ona  wydana później  niż  6 miesięcy licząc od daty ślubu;
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
  - jeśli jedna ze stron ma orzeczoną nieważność małżeństwa - wyrok sądu kościelnego; jeśli jedna ze stron jest wdowcem(ą) - akt zgonu współmałżonka; jeśli był wcześniej zawierany kontrakt cywilny - oryginał dokumentu; jeśli był orzeczony rozwód - decyzja sądu.
 • Po wypełnieniu protokół z innymi dokumentami przesyłany jest do Polskiej Misji Katolickiej, a następnie trafia do kurii biskupiej w Polsce, skąd jest wysyłany do parafii, w której zostanie zawarty sakrament małżeństwa.
 • W Polsce - narzeczeni mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do USC (w miejscu zameldowania jednego z narzeczonych) i pobrania (w 3 egzemplarzach) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące. Należy je oddać Proboszczowi parafii, w której będzie zawierany sakrament.


 • OGŁOSZENIE - COVID-19

  Ważne ogłoszenie

  19 marca 954
 • Gdzie nas znaleźć?

  Lokalna Polska Misja Katolicka
  FOREST GATE/ILFORD

  nawiguj

  Lokalna Polska Misja Katolicka
  WALTHAM CROSS

  nawiguj

  BIURO PARAFIALNE

  Waltham Cross: Biuro parafilane czynne 
  w środy, w soboty i w niedzielę po Mszy św. w dużym holu.

  Ilford: Kancelaria parafialna czynna
  środa, czwartek: 17.00-18.30, po Mszy do 20.30;
  piątek: 19.00-20.30.
  w Domu Parafialnym (sala im. Zbigniewa Herberta) 
  lub po indywidualnym telefonicznym umówieniu.

  KONTAKT

  tel. 020 8599 1445
  Dom Parafialny: 2 Ashgrove Road, Ilford, Goodmayes, IG39XE
  tel.: (020)85991445, ilford@pcmew.org

  C2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone